เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา

ข้อมูล ณ วันทั้ 20 พฤษภาคม 2553

ข้อมูล ณ วันทั้ 20 พฤษภาคม 2553

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ