เมนูหลัก
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา
นายวิษณุ นัคราโรจน์
ลงชื่อเข้าใช้
ภาพกิจกรรม

 

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ