เพลงมาร์ชวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

" พวกเราเรามาร่วมใจ

ประสานกันให้รักในสถาบัน

ผูกใจเกลียวสัมพันธ์

สมัครสมานจิตผูกพันธ์สามัคคี

ตั้งใจในการศึกษา

สมัครสมานจิตผูกพันธ์สามัคคี

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานดี

คหกรรมล้วนมีพาณิชยการ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

มุ่งหมายภิรมย์ปลูกฝังรักการงาน

ให้เยาวชนสร้างผลงาน

รักบริการรักงานพัฒนา

ความรู้คู่คุณธรรม

จรดจิตน้อมนำคำมั่นสัญญา

ทำความดีให้มีวิชา

อาชีวศึกษาให้อนาคตสดใสเอย "