ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 1 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
315-2566การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฏคม ๒๕๖๖27-06-2566Download
016-2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จัวหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2566 23-06-2566Download
1349 -2566รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256621-06-2566Download
913-66การปรับเปลี่ยนนโยบายให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล E-mail@ovec.moe.go.th 15-06-2566Download
882-66เเจ้งเตือนกรณีตรวจพบการโจมตีต่อเว็ปไซต์ของวิทยาลัยดุสิธานี13-06-2566Download
22206-06-2566Download
112206-06-2566Download
245-2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖19-05-2566Download
250-2566คณะกรรรมการขับเคลื่อนเเละกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ระดับการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256623-05-2566Download
1-2566ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖12-04-2566Download
244-2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖19-05-2566Download
261-2566การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖26-05-2566Download
262-2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมาชินี26-05-2566Download
234-2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายวิถีธรรมนำชีวิต" นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 256619-05-2566Download
60-2566แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด หน่วยวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 256631-01-2566Download