ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 27 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๓๔๑/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒22-08-2562Download
๓๒๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓06-08-2562Download
๓๑๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง06-08-2562Download
๓๐๖/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒30-07-2562Download
๓๐๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน30-07-2562Download
๒๙๗/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒30-07-2562Download
๒๘๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖ ปฐมนครเกมส์19-07-2562Download
๒๘๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖ ปฐมนครเกมส์19-07-2562Download
๒๗๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ๒๕๖๒05-07-2562Download
๒๗๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ๒๕๖๒05-07-2562Download
๒๖๐/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม การเขียนแผนธุรกิจ สำหรับนักเรียนนักศึกษา28-06-2562Download
๒๖๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการงานคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒28-06-2562Download
๒๖๑/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒28-06-2562Download
๒๔๔/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒28-06-2562Download
๒๔๒/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒28-06-2562Download