ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 29 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๓๕๗/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒27-08-2562Download
๓๔๙/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๖๒26-08-2562Download
๓๕๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ EchoVe English เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาชีพ23-08-2562Download
๓๕๑/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒22-08-2562Download
๓๔๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ละโว้เกมส์22-08-2562Download
๓๔๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประดับแถบ ๒ สี (Day camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒22-08-2562Download
๓๔๑/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒22-08-2562Download
๓๒๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓06-08-2562Download
๓๑๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง06-08-2562Download
๓๐๖/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒30-07-2562Download
๓๐๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน30-07-2562Download
๒๙๗/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒30-07-2562Download
๒๘๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖ ปฐมนครเกมส์19-07-2562Download
๒๘๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖ ปฐมนครเกมส์19-07-2562Download
๒๗๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ๒๕๖๒05-07-2562Download