ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 30 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๓๐๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน30-07-2562Download
๒๙๗/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒30-07-2562Download
๒๘๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖ ปฐมนครเกมส์19-07-2562Download
๒๘๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖ ปฐมนครเกมส์19-07-2562Download
๒๗๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ๒๕๖๒05-07-2562Download
๒๗๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ๒๕๖๒05-07-2562Download
๒๖๐/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม การเขียนแผนธุรกิจ สำหรับนักเรียนนักศึกษา28-06-2562Download
๒๖๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการงานคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒28-06-2562Download
๒๖๑/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒28-06-2562Download
๒๔๔/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒28-06-2562Download
๒๔๒/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒28-06-2562Download
๒๔๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ21-06-2562Download
๒๒๑/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒28-05-2562Download
๒๑๖/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒24-05-2562Download
๒๐๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒23-05-2562Download