ทั้งหมด 23 รายการ

หน้า 2 / 3

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
เรื่อง ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม08-01-2564Download
เรื่อง ตารางเรียนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256323-11-2563Download
เรื่อง ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256323-11-2563Download
เรื่อง เอกสารประกอบการบรรยาย PLC (Final) ไฟล์ Word14-10-2562Download
เรื่อง เอกสารประกอบการบรรยาย PLC (Final) ไฟล์ PDF14-10-2562Download
เรื่อง แบบประเมินจิตพิสัย (Flie Excel) สำหรับครูผู้สอน29-08-2562Download
เรื่อง แบบฟอร์ม วฐ.๒ แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่29-10-2561Download
เรื่อง แบบเสนอแผนงาน-โครงการ01-08-2561Download
การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ)27-03-2561Download
การพิมพ์ประกาศ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ)27-03-2561Download
การพิมพ์บันทึกข้อความ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ)27-03-2561Download
การพิมพ์คำสั่ง (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ)27-03-2561Download
เอกสารบรรยาย ชุดที่ ๒ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ)27-03-2561Download