ทั้งหมด 106 รายการ

หน้า 1 / 11

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (รอบแก้ตัว)31-03-2564Download
ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 31-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาการตลาด)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาการบัญชี)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างยนต์)30-03-2564Download
แจ้งเลื่อนการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓26-03-2564Download
กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔26-03-2564Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)24-03-2564Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา 256424-03-2564Download