ทั้งหมด 157 รายการ

หน้า 1 / 16

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕13-01-2565Download
ขายพัสดุชำรุด13-01-2565Download
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 กรณีเร่งด่วน (ฉบับที่ ๑๒)07-01-2565Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปวช. และระดับปวส. (เพิ่มเติม)05-01-2565Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปวช. และระดับปวส.28-12-2564Download
ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม28-12-2564Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม28-12-2564Download
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน24-12-2564Download
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา21-12-2564Download
รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๕16-12-2563Download
ปฎิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔01-12-2564Download
ประกาศการจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔19-11-2564Download
ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์15-11-2564Download
เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์05-11-2564Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕04-11-2564Download