ทั้งหมด 181 รายการ

หน้า 1 / 19

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผลการซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ รอบที่ 2-4 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 256509-05-2566Download
ผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256524-03-2566Download
เปิดทำการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 256518-03-2566Download
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่ง15-03-2566Download
ผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256508-03-2566Download
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 256528-02-2566Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม26-12-2565Download
ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม26-12-2565Download
ขายวัสดุชำรุด21-12-2565Download
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖30-11-2565Download
การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕30-11-2565Download
ปฎิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕19-10-2565Download
ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)05-10-2565Download
รายชื่อร้านค้าในการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม27-07-2565Download
ปฎิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕30-05-2565Download