ทั้งหมด 166 รายการ

หน้า 1 / 17

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
ผลการเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔06-05-2565Download
เปิดทำการเรียน-การสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔08-03-2565Download
รายงานประกาศเลขที่นั่ง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม04-03-2565Download
แนวทางการปฏิบัติในการจัดการรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-1924-02-2565Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราซื้อชุดเครื่องมือวัดละเอียด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17-02-2565Download
ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม15-02-2565Download
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดละเอียด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-02-2565Download
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ การซื้อชุดเครื่องมือวัดละเอียด จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕07-02-2565Download
ประกาศ ยกเลิก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลผิดพลาด07-02-2565Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕13-01-2565Download
ขายพัสดุชำรุด13-01-2565Download
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 กรณีเร่งด่วน (ฉบับที่ ๑๒)07-01-2565Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปวช. และระดับปวส. (เพิ่มเติม)05-01-2565Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปวช. และระดับปวส.28-12-2564Download
ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม28-12-2564Download