ทั้งหมด 181 รายการ

หน้า 10 / 19

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
กำหนดการสอบของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓18-03-2564Download
การจัดการเรียนสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓15-03-2564Download
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓15-03-2564Download
ประกาศเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม11-03-2564Download
ขายพัสดุชำรุด02-03-2564Download
ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอนมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ร่างแก้ไข) วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม22-02-2564Download
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ)18-02-2564Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ระดับปวช. และระดับปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๔18-02-2564Download
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ) 11-02-2564Download
ขยายเวลารับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปวช. และปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 03-02-2564Download
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา03-02-2564Download
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ28-01-2564Download
การเปิดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 (ฉบับที่ ๖)28-01-2564Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ22-01-2564Download
ประกาศเลื่อนการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ12-01-2564Download