ทั้งหมด 181 รายการ

หน้า 12 / 19

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาจีน)30-12-2563Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและเขียนแบบ จำนวน ๒๐ เครื่อง29-12-2563Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม25-12-2563Download
ปฎิทินการปฎิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม25-12-2563Download
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔25-12-2563Download
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 กรณีเร่งด่วน21-12-2563Download
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา21-12-2563Download
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา21-12-2563Download
ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครงดเดินทางออกนอกจังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ21-12-2563Download
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและเขียนแบบ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18-12-2563Download
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและเขียนแบบ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-12-2563Download
ปฎิทินการปฎิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม02-12-2563Download
ประกาศให้นักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพ02-12-2563Download
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔02-12-2563Download
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและเขียนแบบ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-11-2563Download