ทั้งหมด 181 รายการ

หน้า 2 / 19

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕30-11-2565Download
ปฎิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕19-10-2565Download
ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)05-10-2565Download
รายชื่อร้านค้าในการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม27-07-2565Download
ปฎิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕30-05-2565Download
ผลการเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔06-05-2565Download
เปิดทำการเรียน-การสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔08-03-2565Download
รายงานประกาศเลขที่นั่ง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม04-03-2565Download
แนวทางการปฏิบัติในการจัดการรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-1924-02-2565Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราซื้อชุดเครื่องมือวัดละเอียด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17-02-2565Download
ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม15-02-2565Download
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดละเอียด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-02-2565Download
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ การซื้อชุดเครื่องมือวัดละเอียด จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕07-02-2565Download
ประกาศ ยกเลิก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงข้อมูลผิดพลาด07-02-2565Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕13-01-2565Download