ทั้งหมด 181 รายการ

หน้า 4 / 19

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม28-12-2564Download
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน24-12-2564Download
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา21-12-2564Download
รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๕16-12-2563Download
ปฎิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔01-12-2564Download
ประกาศการจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔19-11-2564Download
ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์15-11-2564Download
เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์05-11-2564Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕04-11-2564Download
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ตามนโยบายสอศ. (ฉบับที่ ๑๑)15-10-2564Download
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ตามนโยบายสอศ. (ฉบับที่ ๑๐)02-09-2564Download
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ตามนโยบายสอศ. (ฉบับที่ ๙)30-07-2564Download
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ29-07-2564Download
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป20-07-2564Download
ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป01-07-2564Download