ทั้งหมด 106 รายการ

หน้า 5 / 11

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 กรณีเร่งด่วน21-12-2563Download
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา21-12-2563Download
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา21-12-2563Download
ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครงดเดินทางออกนอกจังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ21-12-2563Download
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและเขียนแบบ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18-12-2563Download
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและเขียนแบบ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-12-2563Download
ปฎิทินการปฎิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม02-12-2563Download
ประกาศให้นักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพ02-12-2563Download
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔02-12-2563Download
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและเขียนแบบ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-11-2563Download
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ(โควต้า)ประจำปี ๒๕๖๔23-11-2563Download
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบ18-11-2563Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔26-10-2563Download
ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบ22-10-2563Download
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓21-10-2563Download