ทั้งหมด 181 รายการ

หน้า 5 / 19

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ตามนโยบายสอศ. (ฉบับที่ ๑๐)02-09-2564Download
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ตามนโยบายสอศ. (ฉบับที่ ๙)30-07-2564Download
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ29-07-2564Download
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป20-07-2564Download
ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป01-07-2564Download
แนวทางปฎิบัติตามมาตรการป้องกันของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ตามนโยบายของ สอศ.29-06-2564Download
ขอเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลำดับที่ ๒ มารายงานตัว29-06-2564Download
การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔28-06-2564Download
ปฎิทินการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔28-06-2564Download
ปฎิทินการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔04-06-2564Download
ปฎิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทรัพยากร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔04-06-2564Download
ปฎิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔04-06-2564Download
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256402-06-2564Download
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ)02-06-2564Download
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)02-06-2564Download