ทั้งหมด 180 รายการ

หน้า 6 / 18

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
ปฎิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔04-06-2564Download
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256402-06-2564Download
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ)02-06-2564Download
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)02-06-2564Download
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาการตลาด)02-06-2564Download
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาการบัญชี)02-06-2564Download
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)02-06-2564Download
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์)02-06-2564Download
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาช่างเชื่อม)02-06-2564Download
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)02-06-2564Download
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาช่างยนต์)02-06-2564Download
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ28-05-2564Download
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน27-05-2564Download
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน ๒ อัตรา27-05-2564Download
การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ๗)24-05-2564Download