ทั้งหมด 181 รายการ

หน้า 7 / 19

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)02-06-2564Download
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาช่างยนต์)02-06-2564Download
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ28-05-2564Download
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน27-05-2564Download
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน ๒ อัตรา27-05-2564Download
การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ๗)24-05-2564Download
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป19-05-2564Download
ผลการเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓14-05-2564Download
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓11-05-2564Download
ข้อมูลคิวอาร์โค้ดไลน์กลุ่มนักศึกษา (ปวส.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม11-05-2564Download
ข้อมูลคิวอาร์โค้ดไลน์กลุ่มนักเรียน (ปวช.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม11-05-2564Download
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)06-05-2564Download
กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)26-04-2564Download
เอกสารมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม22-04-2564Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (รอบ ๒)22-04-2564Download