ทั้งหมด 106 รายการ

หน้า 7 / 11

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
แจ้งเลื่อนการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๓02-09-2563Download
ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบฯ14-08-2563Download
การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๓31-07-2563Download
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/256303-07-2563Download
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ28-05-2563Download
ผลการเรียนภาคฤดร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒30-04-2563Download
แก้ไขกำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓27-04-2563Download
ประกาศวันสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ20-04-2563Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปี ๒๕๖๓ (รอบ ๒)31-03-2563Download
เลื่อนการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ26-03-2563Download
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ26-03-2563Download
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ19-03-2563Download
เปิดทำการเรียน-การสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)12-03-2563Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓10-03-2563Download
ประกาศผลการสอบแก้ตัว (รอบที่ ๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒09-03-2563Download