ทั้งหมด 181 รายการ

หน้า 8 / 19

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
ข้อมูลคิวอาร์โค้ดไลน์กลุ่มนักเรียน (ปวช.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม11-05-2564Download
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)06-05-2564Download
กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)26-04-2564Download
เอกสารมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม22-04-2564Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (รอบ ๒)22-04-2564Download
ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (รอบแก้ตัว)31-03-2564Download
ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 31-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาการตลาด)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาการบัญชี)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)30-03-2564Download