ทั้งหมด 10 รายการ

หน้า 1 / 1

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๐๒๘-๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ. ประจำปี ๒๕๖๒06-12-2562Download
๐๒๗-๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอศจ. ประจำปี ๒๕๖๒06-12-2562Download
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอศจ. ปี ๒๕๖๒12-11-2562Download
-ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม05-11-2562Download
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม29-12-2560Download
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)25-12-2560Download
-เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๐25-12-2560Download
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม (ระดับ ปวส.)20-12-2560Download
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม (ระดับ ปวช.)20-12-2560Download
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม20-12-2560Download
  • 1