วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รวมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

กิจกรรมกีฬาสี ภายใน 2562 วันที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 นำโดย ครูธนวัต เขื่อนเพชร หัวหน้างานกิจกรรม ครูสถาพร วรรณวงษ์กา หัวหน้างานปกครอง รองนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ผอ.สนธยา จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
วิทยาลัยกรอาชีพนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยมี นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.นิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ ข้าราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรม พ่อ ลูกตัวอย่าง และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
นายสนธยา จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานวางพานพุ่มและเปิดกรวยในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่ายคณะครูเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนร.นศ.ร่วมพิธีและช่วงเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานโดมวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มอบหมายให้ นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง ข้าราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ท่านผอ.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้เกียรติมาเป็นประธานการชุมนุมรอบกองไฟ โดยมีนายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และผู้กำกับ กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นผู้ต้อนรับ ในคืนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา พร้อมด้วยนายนิรวัจ นิลเนตร รองฯฝ่ายแผนและความร่วมมือ/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดร.นิศากร เจริญดี รองฯฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมเป็นเกียรติและคณะกรรมการดำเนินงาน โดยครูสุธา กรอบพุดชา ผู้ช่วยโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมดำเนินการร่วมกับบริษัท โล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด มีนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการอบรมครั้งนี้ 223 คน ณ ห้องประชุมปาริชาต วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม