นายพงษ์ศักดิ์ พลายศรี

หัวหน้าแผนกวิชาผลิตภัณฑ์


นายพงษ์ศักดิ์ พลายศรี

หัวหน้าแผนกวิชาผลิตภัณฑ์

นายประภาส โคกอ่อน

ครูประจำแผนกวิชาผลิตภัณฑ์