นางรัศมี นิลเนตร

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


นางรัศมี นิลเนตร

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายศุภชัย จันทรอัมพร

ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายธนากร แก้วยง

ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์