นายจักรพงษ์ ครองยุทธ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายจักรพงษ์ ครองยุทธ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกฤษฎา รุ่งคูหา

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวลูกเกด พรหมชนะ

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ