เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก 29 ธ.ค. 2560
รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา วก.นครปฐม ครั้งที่ ๔/๖๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๐ คลิก 01 ธ.ค. 2560
รายงานการประชุม เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก 28 ก.ย. 2560
รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา วก.นครปฐม ครั้งที่ ๓/๖๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๐ คลิก 19 ก.ย. 2560
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก 21 ส.ค. 2560
รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา วก.นครปฐม ครั้งที่ ๒/๖๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ คลิก 29 มิ.ย. 2560
รายงานการประชุมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอศจ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 13 มิ.ย. 2560
รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา วก.นครปฐม ครั้งที่ ๑/๖๐ คลิก 15 พ.ค. 2560
รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา วก.นครปฐม ครั้งที่ ๕/๕๙ คลิก 28 มี.ค. 2560
รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา วก.นครปฐม ครั้งที่ ๔/๕๙ คลิก 28 ธ.ค. 2559

รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา วก.นครปฐม ครั้งที่ ๓/๕๙

คลิก 21 ก.ย. 2559

รายงานการประชุมพิจารณาโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙

คลิก 07 ก.ค. 2559
รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา วก.นครปฐม ครั้งที่ ๒/๕๙ คลิก 07 ก.ค. 2559
รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา วก.นครปฐม ครั้งที่ ๑/๕๙ คลิก 12 พ.ค. 2559
รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากร วก.นครปฐม ครั้งที่ ๗/๕๘ คลิก 02 มี.ค. 2559
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ คลิก 30 ธ.ค. 2558
รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิก 25 ส.ค. 2558
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤภาคม ๒๕๕๘ คลิก 18 มิ.ย. 2558
รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ คลิก 11 พ.ค. 2558
รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คลิก 19 มี.ค. 2558
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คลิก 14 พ.ย. 2557
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ