เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา
ขนาดและที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73210 โทรศัพท์ 034-321283-4 โทรสาร 034-321283-4 ต่อ 104 ห่างจาก
ถนนเพชรเกษมประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี ประมาณ 13 กิโลเมตร วิทยาลัยตั้งอยู่ในชุมชนที่ประชาชน
ประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ