ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 14 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๙/๒๕๖๔การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔28-01-2564Download
๔๐๑/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓04-01-2564Download
๐๐๓/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม25-12-2563Download
๓๙๔/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๔25-12-2563Download
๓๘๔/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔21-12-2563Download
๓๙๐/๒๕๖๓การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓18-12-2563Download
๓๘๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการสอนทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-Net ของนักเรียนปวช.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓18-12-2563Download
๓๘๑/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓17-12-2563Download
๓๗๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส (Chirstmas Day)17-12-2563Download
๓๗๙/๒๕๖๓แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโควิค ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓16-12-2563Download
๓๖๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓16-12-2563Download
๓๗๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓14-12-2563Download
๓๖๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภยในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓14-12-2563Download
๓๕๑/๒๕๖๓แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)01-12-2563Download
๓๕๐/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓01-12-2563Download