ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 20 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๐๗๖/๒๕๖๓การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๓03-03-2563Download
๐๗๓/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒27-02-2563Download
๐๗๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒27-02-2563Download
๐๗๐/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒21-02-2563Download
๐๖๘/๒๕๖๓การรับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นปวช.๒,ปวช.๓ และปวส.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓21-02-2563Download
๐๖๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV21-02-2563Download
๐๖๑/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)21-02-2563Download
๐๕๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ใบขับขี่เพื่อการประกอบอาชีพ21-02-2563Download
๐๕๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา21-02-2563Download
๐๕๖/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๓21-02-2563Download
๐๕๔/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓21-02-2563Download
๐๕๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒05-02-2563Download
๐๔๙/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอผลงานโครงการก่อนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒04-02-2563Download
๐๔๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒04-02-2563Download
๐๓๓/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนงานอบรมบาลีก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓30-01-2563Download