ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 28 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๒๖๐/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม การเขียนแผนธุรกิจ สำหรับนักเรียนนักศึกษา28-06-2562Download
๒๖๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการงานคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒28-06-2562Download
๒๖๑/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒28-06-2562Download
๒๔๔/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒28-06-2562Download
๒๔๒/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒28-06-2562Download
๒๔๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ21-06-2562Download
๒๒๑/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒28-05-2562Download
๒๑๖/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒24-05-2562Download
๒๐๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒23-05-2562Download
๒๐๗/๒๕๖๒แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒21-05-2562Download
๑๕๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม17-05-2562Download
๑๙๗/๒๕๖๒แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรม ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๒15-05-2562Download
๑๘๗/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒14-05-2562Download
๑๗๙/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายวิถีธรรมนำชีวิต นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒07-05-2562Download
๑๗๘/๒๕๖๒การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒04-05-2562Download