ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 33 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๑๒๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการโครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงสงกรานต์27-03-2562Download
๑๒๑/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๒27-03-2562Download
๑๑๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.,ปวส.21-03-2562Download
๑๐๙/๒๕๖๒โครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๒19-03-2562Download
๐๙๙/๒๕๖๒แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)(๗)06-03-2562Download
๐๙๕/๒๕๖๒การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๒06-03-2562Download
๐๘๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FixItCenter)04-03-2562Download
๐๘๒/๒๕๖๒การให้บริการงานไฟฟ้างานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๒04-03-2562Download
๐๗๗/๒๕๖๒แต่ตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องเสียง งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๒04-03-2562Download
๐๘๗/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒27-02-2562Download
๐๘๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑27-02-2562Download
๐๗๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑22-02-2562Download
๐๗๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑18-02-2562Download
๐๗๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑18-02-2562Download
๐๗๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑15-02-2562Download