ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 23 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๐๖๘/๒๕๖๓การรับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นปวช.๒,ปวช.๓ และปวส.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓21-02-2563Download
๐๖๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV21-02-2563Download
๐๖๑/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)21-02-2563Download
๐๕๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ใบขับขี่เพื่อการประกอบอาชีพ21-02-2563Download
๐๕๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา21-02-2563Download
๐๕๖/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๓21-02-2563Download
๐๕๔/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓21-02-2563Download
๐๕๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒05-02-2563Download
๐๔๙/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอผลงานโครงการก่อนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒04-02-2563Download
๐๔๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒04-02-2563Download
๐๓๓/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนงานอบรมบาลีก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓30-01-2563Download
๐๑๒๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-Net ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒23-01-2563Download
๐๑๑๔/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-Net ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒23-01-2563Download
๐๓๐/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓23-01-2563Download
๐๒๑/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓23-01-2563Download